Είστε εδώ

Μαυρόπουλος Γιώργος, «[Τζεμίλ Τουράν]», Εξώπολις, τχ. 21 (Φθινόπωρο 2007), σ. 88