Είστε εδώ

Κάργας Βασίλης Χ.,Φανακίδης Απόστολος, «Η τέχνη σήμερα είναι δημόσιες σχέσεις…», Εξώπολις, τχ. 21 (Φθινόπωρο 2007), σ. 30-34