Είστε εδώ

Φανακίδης Απόστολος, «[Άτιτλο έργο γλυπτικής]», Εξώπολις, τχ. 21 (Φθινόπωρο 2007), σ. (εξώφυλλο)