Είστε εδώ

Τσούπρου Σταυρούλα Γ., «Αντίλαλοι της Ανατολικής Ρωμυλίας. Ένας συγκινητικός όσο και εμπεριστατωμένος φόρος τιμής», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 203-205