Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μικρά πεζά και ποιήματα. [Σημείωμα για τον Τάσο Οικονόμου]», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 105