Είστε εδώ

Μαραγκοζάκη Σωτηρία, «Ζαΐρα», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 70-73