Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Aldo Carotenuto]», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 49