Είστε εδώ

Στούμπου Ελένη, «Άγνωστη επιστολή αποδιδόμενη στον Καισάριο Δαπόντε», Εξώπολις, τχ. 19 (Φθινόπωρο 2004), σ. 62-65