Είστε εδώ

Τολούδη Μαρία, «Λευκότητα», Εξώπολις, τχ. 19 (Φθινόπωρο 2004), σ. 45-49