Είστε εδώ

Διβάνη Λένα,Κάργας Βασίλης Χ., «Η συγγραφέας Λένα Διβάνη για το βιβλίο της Ενικός αριθμός. Για τη μοναξιά μιλάω.... Συνέντευξη στο Βασίλη Κάργα», Εξώπολις, τχ. 19 (Φθινόπωρο 2004), σ. 17-19