Είστε εδώ

Σιδηροπούλου Μαρία, «Τροχός ακονιστής», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. (οπισθόφυλλο)