Είστε εδώ

«Γραφίς. Γραφικές τέχνες – Εκδόσεις», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 159