Είστε εδώ

«Η Γνώμη. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 157