Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικό», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 64