Είστε εδώ

Σιδηροπούλου Μαρία, «Αλεξανδρούπολη – λιμάνι», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. (εξώφυλλο)