Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Cesare Pavese]», Εξώπολις, τχ. 17 (Χειμώνας 2003), σ. 6