Είστε εδώ

Ναλμπάντης Δημήτρης, «Χωρίς τίτλο», Εξώπολις, τχ. 17 (Χειμώνας 2003), σ. (εξώφυλλο)