Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χριστόφορος Μηλιώνης, Αθήνα 1999», Εξώπολις, τχ. 15-16 (Άνοιξη-Καλοκαίρι 2001), σ. 73