Είστε εδώ

Ποιμενίδης Στέφανος, «[Σχέδιο]», Εξώπολις, τχ. 15-16 (Άνοιξη-Καλοκαίρι 2001), σ. 58