Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Η γλώσσα της τροχός», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 60-62