Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «βιογραφικό σημείωμα [της Dostena Angelova-Laverne]», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 29