Είστε εδώ

«Γραφίς. Γραφικές τέχνες – Εκδόσεις», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 196