Είστε εδώ

Βενέτης Θανάσης, «Χ. Τουμανίδη, Αντίστοιξη των άστρων. Μανδραγόρας, 1997, σελ. 64», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 180-182