Είστε εδώ

Ιωακείμ Αλέξανδρος, «Ποιήματα και ιστορίες. Ο κύριος που καπνίζει τσιγάρο», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 147