Είστε εδώ

Φώκος Στέλιος, «Το κέικ (Απόσπασμα από ανέκδοτο μυθιστόρημα)», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 121-127