Είστε εδώ

Παπαγιάννης Κώστας, «Επτά ποιήματα. Υπνοβασία», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 30