Είστε εδώ

Νούσια Έλενα, «Κυνηγημένος από έναν πόθο μας κοινό… Μάτια που όσο με κοιτάτε αλλάζω», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 26