Είστε εδώ

Νούσια Έλενα, «Κυνηγημένος από έναν πόθο μας κοινό… Χτυπήσανε μεσάνυχτα, όμως δεν ήταν η καμπάνα…», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 24-25