Είστε εδώ

Μαχαίρα Ελένη, «Tremens. Ο ήχος του κουπιού μες στο νερό», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 6-9