Είστε εδώ

Νούσια Έλενα, «Μετάφραση '97, ένα περιοδικό για τη μετάφραση», Εξώπολις, τχ. 10-11 (Χειμώνας-Άνοιξη 1999), σ. 232-233