Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αφιέρωμα. Λογοτέχνες της Βουλγαρίας. Να γνωρίσουμε τη Λογοτεχνία των γειτόνων μας…», Εξώπολις, τχ. 10-11 (Χειμώνας-Άνοιξη 1999), σ. 116-117