Είστε εδώ

Ψαραλίδου Έλενα, «Δήμητρας Κατάκη: Ο παππούς και η γιαγιά είπαν.... Έκδοση Γυμνασίου Σμίνθης, Νομαρχία Ξάνθης, 1997», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 221-222