Είστε εδώ

Αυδίκος Ευάγγελος Γρ., «Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης: Οι Αθηναϊκαί επιστολαί του Γρηγορίου Ξενόπουλου στη Διάπλασιν των Παίδων 1896-1947. Εκδόσεις Αστέρος, Αθήνα 1995, σελ. 382», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 216-218