Είστε εδώ

Πίττας Τριαντάφυλλος, «Εφιάλτες», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 193-195