Είστε εδώ

Ρεκαλίδου Γαλήνη, «Νέκταρ», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 172