Είστε εδώ

Βάκος Στρατής, «Γράμμα σε τουρκοπούλα», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 105-107