Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δαβίδ ο Σασούνιος. Αποσπάσματα», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 79-90