Είστε εδώ

Βέμη Μπίλη, «Σημειώσεις», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 70