Είστε εδώ

Παναγιωτίδης Γιώργος, «Βήτα», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 51