Είστε εδώ

Σουέρεφ Κώστας, «Αύρα», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 49-50