Είστε εδώ

Τζούλης Χάρης Θ., «Το άγαλμα», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 35-36