Είστε εδώ

Θεοχάρους Ελένη, «Των πύρινων άστρων», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 27-28