Είστε εδώ

Αναστασιάδη Σύνη, «Αυτός», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. (εξώφυλλο)