Είστε εδώ

Παναγιωτίδης Γιώργος, «Ιωάννης Αληθινός (απόσπασμα)», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 189-195