Είστε εδώ

Σκάβδη Ελένη, «Ξέρω μια πόλη…», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 164-165