Είστε εδώ

Χριστινίδης Ανδρέας, «Σημείωση του μεταφραστή», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 98