Είστε εδώ

Θεοχάρους Ελένη, «Το Συλλείτουργο των Νεκρών. να κλέψω μια Πανσέληνο για σένα», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 45-46