Είστε εδώ

Θεοχάρους Ελένη, «Το Συλλείτουργο των Νεκρών. Zafère», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 44