Είστε εδώ

Θεοχάρους Ελένη, «Το Συλλείτουργο των Νεκρών. των αγιασμάτων», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 42-43