Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Βιζυηνός Γεώργιος]», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 24